دعای عظم البلا علائم نزدیک به ظهور - نزدیکی ظهور به روایت پیشگویان بزرگ

نزدیکی ظهور به روایت پیشگوی بزرگ:

۱- نوستر آداموس  


نزدیکی ۴ سیاره

نوستر آداموس در بخشی از نامه اش به پادشاه فرانسه دربیان اوضاع آخر الزمان چنین آورده است:

دیگر تقارن همزمان چهار سیاره دیده نخواهد شد:

بنظر میرسد این یک سطر عبارت با جایگاه خاصّش در نامه ی مزبور، یک دنیا معنا را در خود نهفته دارد. نوستر آداموس در همین نامه، جنگ، صلح و ظهور عیسی مسیح (علیه السلام) را درسالهای نزدیک به ۷۰۰۰ پیش بینی کرده بود. وی در اینجا همنشینی چهار سیاره را از نشانه های آخرالزّمان می داند و خاطرنشان می سازد که این، واپسین تقارن در نظام هستی در سالهای قبل از ظهورعیسی مسیح (ع) خواهد بود، و طبعاً تقارن بعدی، در زمان برقراری صلح و عدالت در جهان روی میدهد.

شایسته ی یادآوری است که تقارن مورد نظر پیشرو، ضمن همنشینی پنج سیاره ی همسایه ی زمین در ۲۱ آوریل تا ۱۸ مه ۲۰۰۲ انجام گرفت. و تقارن بعدی نیز بر اساس محاسبات منجمین، در سال ۲۰۱۹ شکل میگیرد. بنابراین می توان گفت نوستر آداموس به مؤمنان نوید داده است که فرج و ظهور منجی در فاصله ی سالهای بین ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ روی خواهد داد و نشانه های دیگری که این پیشگوی بزرگ درآثار خود ارائه نموده. ..........

 پیشگوئی نوستر آداموس مربوط به سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹

خلاصه در این مدت تمام تلاش بشر بردانش و تکنولوژی پیشرفته فضائی و کاوش بین سیارات و منظومه ها خواهد بود. مانع بزرگی که جنگ سوم جهانی می باشد که براثر مطرح کردن کشور آمریکا خودرا بعنوان یگانه قطب جهان پیش می آید و موجب ایجاد خسارات مالی و خرابی ها و نابودی فراوان در دنیا می گردد. جنگ جهانی بمدت ۱۱ سال طول میکشد که در اثر آن از بین رفتن سرزمینهای آباد بسیار و نابودی منابع تولیدی انرژی و مضارع حاصلخیز و تأمین کننده مواد غذائی مورد نیاز مردم و بمبارانهای زمینی و هوائی با سلاحهای اتمی و گسترش وسیع تشعشات مسموم در سطح زمین قحطی و گرسنگی مردم و حیوانات به حدّ فوق العاده میرسد و بدبختی و نکبت بحدّ غیرقابل تصوری ساکنان زمین را دربرمیگرد. کلیه محصولات کشاورزی و حتّی آب مشروب مردم دراثر آلودگی با تشعشات مسموم غیرقابل مصرف میگردد و مردم و حیوانات دچار کمبود مواد غذائی شدید گردیده قحط و غلا بیداد خواهد کرد.

 منبع :  کتاب پیشگوئی نوستر آداموس

 ترجمه مهندس عزّت الله شعاع ص 129 و 128


 لازم بذکر است که نوسترآداموس از زمان خودش تا آخرالزمان بعضی از حوادث بزرگ جهان را از قبیل :

جنگ جهانی اول

جنگ جهانی دوم

جنگ ایران عراق 

حادثه ی۱۱ سپتامبر(ساختمانهای دوقلوی آمریکا) و... را پیشگوئی کرده که همگی اتفاق افتاده است.
 

نزدیکی ظهور به روایت پیشگوی بزرگ:

۲- شاه نعمت الله ولی

سید نور الدین شاه نعمت الله ولی ماهانی کرمانی از عرفای مشهور و بزرگ سده هشتم و نهم هجری می باشد تولد او ۲۲ رجب ۷۰۳ قمری در قصبه کوه بنان کرمان و وفات او سال ۸۳۴ قمری ۲۳ ماه رجب در کرمان که در ماهان کرمان دفن می باشد و بگفته ی خودش نوزدهمین جدش پیغمبر(ص) می باشد. 

شاه نعمت الله ولی از زمان خودش تمام شاه هایی که تا زمان ظهور حضرت حجت در ایرن به شاهی رسیده اند - چند سال حکومت کرده - چه کارهای مهمی انجام داده اند- چقدر پادشاهی کرده اند-کشته شده اند یا مرده اند و .... همه را بصورت شعر در کتابی بنام " علائم ظهور شاه نعمت الله ولی" آورده است که چون طولانی میشود بنده از زمان رضا شاه پدر محمد رضا شاه که تا قبل از انقلاب ایران حکومت می کردند بنام خاندان پهلوی باکمی شرح خدمتتان ارائه میکنم..خیلی مهم است..دقت شود

لازم بذکر است این کتابی که در اختیار من است چاپ سوم و درتاریخ ۱۳۳۹ شمسی یعنی ۵۰ سال پیش چاپ شده و قیمت آن که در پشت کتاب قید شده ۳ ریال می باشد.

برای اینکه جوانان بدانند ۳ ریال چقدر میباشد هر یک تومان ۱۰ ریال است یعنی با ۱ تومان ۳ جلد کتاب بخری ۱ ریال هم باقی می ماند. اصرار بر این مطلب از این جهت مهم است که چون شاه نعمت اله پیشگوئی نموده است انقلاب و قبل از آنرا بدانند کتاب قبل این اتفاقات چاپ شده است.


شه چو بیرون رود ز جایگهش    

شاه دیگر بکار می بینم       

نوجوانی مثال سرو بلند               رضا شاه سرباز بود و سوادش پنجم

رستمش بنده وار می بینم             ابتدائی بود چون قد بلند داشت و واقعا

درامور شهی است بی تدبیر          رستم واربود و خبیث انگلیسیها او را

لیکنش بخت یار می بینم              بعنوان شاه انتخاب کردند     

احتساب و حساب در عهدش         هرچند که هیچ گونه مدیریت نداشت

سست و بی اختیار می بینم          شانس داشت در عهد اوهیچ گونه حساب

در حقیقت شهی بود ظالم           و کتابی نبوده. رضا شاه بااینکه    

عاری از گیرو دار میبینم           ظالم بوده ودر ظاهر بگیر و ببند

علمای زمان او دائم                نداشته و حرکات سنگینی از خود نشان

همه را تارومار می بینم           می داده است علمای زمان وی از ترس

چون فریدون به تخت بنشیند       فراری و مخفیانه کار می کرند. در زمان

پسرانش قطار می بینم              رضا شاه مساله کشف حجاب و کوتاه

                                      کردن قباهای بلند و عباها و... برداشتن  

                                      عمامه ها و گذاشتن کلاه شاپوری از

                                      فرزندان رضا شاه  محمد رضا  غلامرضا

                                     شاپور و...


هست فضل الخطاب در عهدش       از کسانیکه در مقابلش قد علم

فضل را مات وار مي بينم            می کند شیخ فضل اله نوری است که در

عدل و انصاف در زمانه او          جریان مشروطه قیام می کند و اعدامش

همچو هیمه به نار می بینم           میکند که فضل همان شیخ فضل اله

در زمانش وفا و عهد درست        است در آن زمان بی عدالتی غوغا

همچو یخ در بهار می بینم          میکرده است که در اینجا آورده که

کهنه رندي بکار اهرمني           عدل و انصاف مانند هیزم در آتش است

اندرين روزگار مي بينم             و عهد و تعهد هم مانند یخ که در

                                       بهار آب میشود.منظور از کهنه رند

                                      پیر استعمار انگلیس است که او را

                                      سره کار آورده و به او خط می دهد.متصف بر صفات سلطاني ست      هرچند نام سلطان به او اطلاق می شود

ليک من گرگ وار مي بينم           ولی مانند  گرگ است. رضا شاه

چون دو ده سال پادشاهي کرد        حدود 20 سال پادشاهی کرد که بعد

شهیش را تبار می بینم             پسرش محمد رضا پهلوی به تخت

پسرش چون به تخت بنشيند       نشست محمدرضا دربست نوکر آمریکا

 بوالعجب روزگار مي بينم         و انگلیس بود و فقط هرچه به او می گفتند

غارت و قتل مردم ايران          عمل میکرد که در سال ۴۲ در سخنرانی

دست خارج بکار مي بينم         تاریخی امام خمینی  ایشان فرموند :

جنگ و آشوب و فتنه بسيار      آقای شاه من به تو نصیحت میکنم خودت

در يمين و يسار مي بينم         تصمیم بگیر نگذار برایت دیکته کنند

شور و غوغای دین شود پیدا     و امثال اینها ... همانطورکه نعمت الله  

سر به سر کارزار می بینم       گفته است امام اعلامیه میداد و روحانیون

پدران رحم بر پسر نکنند        مبارز و مردم پخش می کردند. انقلابیون

پسران را بدار مي بينم           تمام ذکر و صحبتشان دین و اسلام بود...

غارت و قتل مردم ایران        در آن زمان در یک خانواده نیمی شاهی

در کف سفله خوار می بینم     بودند و نیمی دیگر خمینی که بعضی

بر سر کوي و بر سر برزن    اوقات تاسرحد کشتن پیش می رفت و بود

نام او زشت وار مي بينم        نمونه هایی که پدران پسرانشان را اعدام

                                    می کردند. مردم تظاهرات می کردند

                                   و مزدوران رژیم هم رگبار می بستند و

                                   مردم را قتل عام می کردند. برتمام در

                                    و دیوارخیابانها منازل وتابلوها شعار

                                    مرگ برشاه و یا توهین به شاه نوشته

                                    شده بود.


کم زچهل چونکه پادشاهی کرد     حکومت محمدرضا شاه به ۴۰ سال

سلطه اش تار و مار می بینم        نرسید و از ایران بیرونش کردند.

بعد از اين شاهي از بين برود      دقت شود: جالب اینجاست که در آن

دولتي پايدار مي بينم               زمان "شاه نعمت الله" تمام شاه های

نايب مهدي آشکار شود           بعد از خودش را تااینجا گفته و الان

نوع عالي تبار مي بينم           در یک کلمه دولت ۲۵۰۰ ساله

                                  شاهنشاهی را می گوید که بعد این شاه

                                  دیگر شاهی از میان می رود. از زمان

                                  کورش تا انقلاب اسلامی حکومتهای

                                  شاهی برقرار بوده و از آنطرف هم  

                                  گفته شد که این کتاب ۵۰ سال پیش

                                 چاپ شده و انقلاب هنوز ۳۲ ساله

                                است. بعد می فرماید نایب مهدی را می بینم

                                از آن نوع عالی. 


پادشاهي تمام زیبنده             منظور امام خمینی ست که میگوید

سروري با وقار مي بينم      زیبنده پادشاهی است ولی باوقار است و

بندگان جناب حضرت او     مثل پادشاهان نشست و برخاست ندارد

سر به سر تاجدار مي بينم     و چون در زمان شاه یک روحانی سره

چونکه چند سال از زمان بگذشت      کاره دولتی و یا اینکه مسول جایی

عالمی چون نگار می بینم      باشد نبود ولی در انقلاب بیشتر کارها را

سيّدي را از نسل آل رسول    روحانیون مدیریت می کنند. عمامه ها را

نام او بر قرار مي بينم          تاج میگوید. نعمت الله می فرماید چندسالی

دولت مهدي آشکار شود         که از انقلاب بگذرد عالم دیگری چون  

بلکه من آشکار مي بينم          نگار می درخشد.(رهبری معظم انقلاب)

از نجوم این سخن نمی گویم     خلاصه مهم اینجاست او می گوید :

بلکه از کردگار می گویم        دولت حضرت مهدی را آشکارا می بینم

تا چهل سال اي برادر جان     از نجوم هم نمیگویم بلکه از گفته ی خدا

دور آن شهريار مي بينم        میگویئم دور انقلاب اسلامی را ۴۰ سال

دور ايشان تمام خواهد شد      پیش بینی کرده است و میگوید بعد از ۴۰

لشکري را سوار مي بينم      سال سیدی از آل حسن که نام او نام پیامبر 

سیدی را زنسل آل حسن      است (چون در احادیث داریم که نام اصلی

سروری را سوار می بینم     حضرت حجت نباید برده شود بهمین دلیل

قائم شرع آل پيغمبر           نام آن عزیز با حروف مقطع نوشته میشود)

به جهان آشکار مي بينم      ذوالفقار برکمرش بسته است. گور دجال را

( م ح م د ) مي خوانند      زار می بینم.. سفیانی را تبار می بینم و....

نام آن نامدار مي بينم          چونکه دجال و سفیانی بدست حضرت کشته

صورت و سيرتش چو پيغمبر     خواهند شد انشاء الله .... ادامه دارد ....

حلم و علمش تمام مي بينم        ولی مابقی اش خصوصیات حضرت است

در کمر بند آن سپهر وقار        که حضرت مسیح فرود می آید و پشت

تيغ چون ذوالفقار مي بينم        سرش نماز می خواند و .....
نزدیکی ظهور به روایت پیشگوی بزرگ:

۳- سيد احمد علي خسروي

طبيب و عالم فرزانه، حاج سيد احمد علي خسروي كه از دانشمندان روحاني و طبيبان مشهور ديار همدان، و علاوه بر علوم ظاهري، به كمالات اخلاقي و معارف باطني نيز آراسته بود، در سال ۱۲۷۶ هـ.ش در همدان متولد شد و در ۱۰۵ سالگي ـ صبح روز پنجشنبه، ۲۰تير ۱۳۸۱ ـ در همان شهر دار فاني را وداع گفت و در قطعه‌ي مخصوص روحانيون و علما در باغ بهشت همدان به خاك سپرده شد.

وي در اواخر حكومت رضاشاه و اوايل سلطنت پسرش محمدرضا پهلوي، با بهره‌گيري از روايات اسلامي و استخراج برخي مطالب به كمك علم جَفْر، آنها را در قالب اشعاري ريخته و اوضاع ايران را تا زمان ظهور امام مهدي (ع) پيش‌بيني كرده است:

قطعه اول:

هم زاخبار و هم زصفحه‌ي جَفْر          وضع ايران نزار مي‌بينم

در هزار و چهارصد قمري                شورشي آشكار مي‌بينم

از علامات حضرت مهدي                 پهلوي بر كنار مي‌بينم

دولتش چون كه رفت، از پي آن           دعوتي آشكار مي‌بينم

جامه‌ي فخر بر تن علما                    جمله در افتخار مي‌بينم
 
سختي و قحطي و گرفتاري                خلق ايران دچار مي‌بينم

اين همه رنج و محنت بسيار               در همين روزگار مي‌بينم

مرد جبّار حمله بر ايران                  روي در اين ديار مي‌بينم

جنگ افتد چه‌ در عرب چه عجم           كشته‌ها بيشمار مي‌بينم

مردمان عراق را جمله                     بعد از اين‌جنگ خوارمي‌بينم

اثري از ظهور حجت حق                  آن شه تاجدار مي‌بينم

تا ظهور امام حجت حق                   جنگهايي به كار مي‌بينم

تا هزار و چهارصد با سي                 شيعه در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتظار مي‌بينم

چونكه‌ سي‌ رفت‌ وسي‌ و‌يك ‌داخل         نور حق آشكار مي‌بينم

توضیح :

درگیری انقلابیون و محمد رضا شاه پهلوی که به برکناری شاه منجر شد و در زمان او علما تحت تعقیب و فراری بودند ولی بعد از انقلاب پستهای مهم را بدست گرفتند و به عزت و عظمت خود رسیدند ودر بیت هشتم منظور صدام است که به ایران حمله کرد و جنگ ۸ ساله را با چقدر شهید و خرابی به جای گذاشت !! که پس از جنگ هم حمله ی آمریکا به خوده عراق و بی امنیتی که در عراق هم اکنون حاکم است.


قطعه دوم :

.......

این جور و جفا که می شود با مردم       آثار ظهور حجت بن الحسن است

از خارجیان نماند ایران سالم        زیرا که چو لقمه ایست کاندر دهن است

لکن نتوانند فرو بردن آن                 تا پیرهن جنبش خلقش به تن است

تا سال"غلت"جهان در آشوب ببین     چندی که گذشت روبه وجه حسن است

زوداست که لباس فخر برتن پوشد    این ملت بیچاره که دراین وطن است

توضیح :

در این قطعه از شعر اشاره به حملاتی که از سوی خارجیان به ایرن می شود ولی موفق به براندازی حکومت ایران نمی شوند. واژه " غلت" که در شعر آمده است منظورحروف ابجد است که عبارتند از :::

غ = ۱۰۰۰ 

ل = ۳۰ 

ت= ۴۰۰ 

که جمعا ۱۴۳۰ قمری می باشد و چندی که بگذرد به قول این پیشگو اوضاع رو به خوبی و خوده حضرت حکومت خواهد کرد. انشاءالله

منبع :

جهان در آستانه ظهور تنکابنی جلد ۱ ص ۵۴ و ص ۵۵


+ نوشته شده در  ۹۰/۰۶/۰۹ساعت   توسط ر - خ | 
 
صفحه نخست

آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
ای دل بشارت میدهم
خوش روزگاری می رسد
یا درد و غم طی می شود
یا شهریاری می رسد
ای منتظر غمگین مشو
قدری تحمل بیشتر
گردی به پا شد در افق
گویی سواری میرسد

پیوندهای روزانه
پسران نیاسراخرالزمان
شه خاطره

شخصیتها وبزرگان
کلبه دوست
دفاع همچنان باقی است
ثانیه شمارانتظار
یاری اهل شام
اوخواهدامد
قدم به قدم با یاد ظهور
انامجنون الحسین
حرف اینه
دنباله عشق
حسین تشنه لبیک است نه تشنه اب
تبسم ظهور
133
یادداشت های دل
راه رضوان
حرف دل
انتظار
پيشگوئيهاي شاه نعمت الله ولي .زرتشت .نوستر اداموس
ستوده
اخباراخرالزمان کنگدز
توصیه های دکتر نگارکریمی متخصص پوست و مووزیبایی
علامات ظهورالامام المهدی عج
انديشه قم
تالارفرماندهان شهید
همسنگر
دانشجوی دامپزشکی
ظهور مهر
کبوترانه پریدید خوش بحال شما
خسته درحبس زمین
پايگاه فرهنگي النبا ئالعظيم
ستوده
يا نور وياقدوس
برترین انسان
ظهور نزدیک است
انتي سهيونيسم
خط مقدم .بسوی ظهور
نینوا
شعرهای ائینی
هیئت سیدالشهداکاشان
googlo
چشم انتظار مولا
دختر چادری
لحظه های انتظار
فاطمیات
صاحب الزمان
منتظرقائم عج
عاشقان مهدی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آذر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM